Gemengde huwelijken: voor- en nadelen

Gemengde huwelijken creëren gemengde gevoelens. Sociologen merken een toename van het aantal huwelijken tussen vertegenwoordigers van verschillende etnische groepen en religies.

Twee gezichtspunten zijn tegengesteld aan de evaluatie van gemengde huwelijken. Sommigen zeggen dat het een teken van vooruitgang is, omdat kinderen die in deze gezinnen zijn geboren, slimmer en mooier zijn. Ze ontdoen zich van etnische barrières, aldus psycholoog Angela Kalistratova.

"Deze kinderen hebben een voordeel: ze kunnen verschillende culturen observeren om zichzelf spiritueel te verrijken. Ze zien dat mensen anders zijn, dat alles afhangt van het karakter, ze worden toleranter.


Maar er zijn andere meningen. In een gemengd gezin overheersen etnische tradities, zeggen sommige sociologen. Dus het kind moet een keuze maken, zegt Alexander Sinelnikov, professor aan de Faculteit Sociologie van de Staatsuniversiteit van Moskou.

"Laat je niet misleiden, gemengde huwelijken leiden niet automatisch tot een mensheid zonder etnische scheidslijnen. We zijn er ver vandaan. Kinderen die in deze gezinnen zijn geboren, zijn geen kinderen zonder nationaliteit. Ze moeten een etniciteit hebben. De maatschappij kan ze accepteren of niet, vandaar de vele problemen waarmee families van gemengde huwelijken te maken hebben.

De praktijk leert dat nationaliteit alleen geen garantie voor succes is: migranten leven het liefst op etnische of religieuze gronden. Zo zien we opkomende Chinese, Arabische of Italiaanse buurten. Migranten hebben communicatieproblemen met autochtonen. Maar het moet worden opgemerkt dat het wantrouwen van gemengde huwelijken in verschillende landen zijn motieven heeft: van culturele degradatie tot onderdrukking.

Deskundigen concluderen dat dit fenomeen moet worden geanalyseerd. Misschien kunnen we, als we een gemengd gezin als voorbeeld nemen, het probleem van co-existentie tussen verschillende groepen in de wereld van vandaag oplossen.
TB

Reacties